top of page
חיפוש

אישה אלפא

בזמן האחרון יוצא שאני ממגנטת אלי לתהליכים נשים שאני מגדירה אותן נשות האלפא,


וכשישבתי לאפיין אותן עלו לי כמה תכונות וסגנונות התנהלות בולטות ממש,


כמו למשל:

שלאישה אלפא כמעט ואין אגו, ברור לה שהיא לא יודעת הכל, היא יודעת שהיא לא מרכז העולם וברור לה שיש מקום לכולם.