top of page
חיפוש

הבאבולציה שלי

היום ישבתי לקפה של בוקר עם חברה טובה, קפה קצר ומטעין לפני שהיום יסתער עלינו..

דיברנו על שינויים שקרו בחיינו ופתאום אמרתי לה:

״זה חלק מההתפתחות שלנו, זו האבולוציה של כל אחת מאיתנו..״


בכל פעם שאני רוצה לכוון את עצמי קדימה אני עוצרת להתבונן אחורה וללמוד מדברים שכבר קרו,